Prawnik na Wrotkach 11

Avatar Delfina Gerbert Czarniecka 1 300x300 - Prawnik na Wrotkach 11

Życie pisze różne historie. Ostatnio zapytała mnie znajoma o kwestię rejestracji dziecka. Niby sprawa prosta, oboje rodzice  idą i rejestrują w urzędzie, prawda?

A co, jeśli oboje rodzice są małoletni?

Osoby małoletnie nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych. Każde z nich podlega jeszcze władzy rodzicielskiej swoich rodziców, przyszłych dziadków. W związku z tym nie przysługuje im jeszcze władza rodzicielska jako taka, bo ta jest w rękach dziadków, ale powinni uczestniczyć w sprawowaniu bieżącej pieczy i wychowywaniu swojego dziecka.  Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sąd opiekuńczy, ze względu na dobro dziecka postanowi zakazać takiego udziału małoletniemu rodzicowi.

                Zgłoszenia dziecka w USC może dokonać:

  1. Matka o ile ukończyła 16 lat,
  2. Ojciec o ile ukończył 16 lat i wcześniej przed sądem uznał swoje ojcostwo
  3. W pozostałych przypadkach zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Co do zasady uznanie ojcostwa to złożenie oświadczenia przez ojca dziecka, że to jego dziecko, przy jednoczesnym potwierdzeniu tego faktu przez matkę dziecka. W przypadku rodziców małoletnich osoba, która ukończyła szesnaście lat, może złożyć takie oświadczenie przed sądem opiekuńczym. W przypadku młodszych rodziców, nie mogą oni w ogóle złożyć takich oświadczeń, a do uznania ojcostwa konieczne jest wystąpienie na drogę sądową (powództwo o ustalenie ojcostwa).

Co z opieką nad dzieckiem? Jeżeli oboje rodzice są małoletni, konieczne jest ustanowienie opiekuna prawnego. W praktyce najczęściej zostają nimi dziadkowie. Ustanowenie odbywa się na wniosek osoby, która chce tę władzę sprawować i jest wolne od opłat sądowych.

Jeżeli matka jest pełnoletnia ale ojciec nie, w dalszym ciągu może on uznać ojcostwo, o ile ukończył 16 lat i dopuszczalne jest tylko przed sądem. Jeżeli ojciec nie ma 16 lat, nie może on uznać ojcostwa, a do czasu uzyskania przez niego pełnoletniości, władza rodzicielska nad dzieckiem przysługuje jedynie matce dziecka

W sytuacji odwrotnej natomiast, zgłoszenia dziecka dokonuje matka, o ile ukończyła 16 lat. W przeciwnym wypadku zgłoszenia dokonują jej opiekunowie prawni. Ojciec jednak nie nabywa automatycznie władzy rodzicielskiej, chyba, że uzna on dziecko. Do uznania dziecka potrzebne jest zgodne oświadczenie matki i ojca w tej sprawie. Tu jednak niepełnoletniość matki sprawia, że oświadczenie potwierdzające, że ojcem jest ten, który się za niego podaje, matka musi złożyć przed sądem. Co w praktyce oznacza, że to pełnoletni ojciec musi złożyć wniosek do sądu o ustalenie ojcostwa i jeśli małoletnia matka potwierdzi ten fakt, to ojciec nabywa pełnię władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, aż do chwili osiągnięcia przez matkę pełnoletniości.

Delfina Gerbert-Czarniecka

Artykuł ukazał się w 24 numerze miesięcznika „Południk Praski”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *